advocaat

Kees Kras

E: kras@focus-advocaten.nl
T: 06-44181006
Werkzaam op vestigingen Purmerend en Zwaagdijk-Oost

expertise

Verzekering

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan, zoals bijvoorbeeld uit een overeenkomst of door een willekeurige derde. Vaak is dan sprake van schade die men vergoed wil zien en wordt mogelijk een beroep op een verzekering gedaan.

Hierbij ontstaan vaak discussies over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, de omvang van de schade, het causaal verband, de uitleg van polisvoorwaarden en de vraag of überhaupt dekking verleend hoeft te worden.

In de afgelopen jaren hebben de advocaten van FOCUS advocaten veel ervaring opgedaan met het aansprakelijk stellen en het verweren tegen aansprakelijkheid in uiteenlopende zaken. Deze zaken hadden bijvoorbeeld betrekking op bestuurdersaansprakelijkheid, aanneming van werk of beroepsaansprakelijkheid.

Vaak is een verzekering afgesloten ter dekking van de schade. Na het ontstaan van een schade ontstaat dikwijls een geschil met de betreffende verzekeraar. Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van dergelijke verzekeringsgeschillen en het onderhouden van contacten met verzekeraars.