advocaat

Kees Kras

E: kras@focus-advocaten.nl
T: 06-44181006
Werkzaam op vestigingen Purmerend en Zwaagdijk-Oost, kantoorhoudende te Zwaagdijk-Oost 

advocaat

Vincent Audiffred

E: audiffred@focus-advocaten.nl
T: 06-47759331
Werkzaam op vestiging Purmerend

expertise

Incasso en beslag

Uw factuur die niet betaald wordt of een factuur die ten onrechte geïncasseerd wordt. FOCUS advocaten kan voor u facturen incasseren, zo nodig door het leggen van beslag en een gerechtelijke procedure. Een incassobrief van een advocaat kan voor een debiteur een prikkel zijn om uw factuur wel te betalen en andere facturen onbetaald te laten.

Wij kunnen precies de verschuldigde rente en incassokosten voor u berekenen. Wanneer desondanks betaling uitblijft, gaan we na of de debiteur wel verhaal biedt om geen nodeloze kosten te maken. Wanneer de debiteur voldoende verhaal biedt, uw vordering een redelijke slagingskans heeft en de kosten van een procedure in verhouding staan tot de hoogte van uw vorderingen, kunnen wij voor u een gerechtelijke incassoprocedure starten.

Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure kunnen we voor u beslag laten leggen, om te voorkomen dat de debiteur tijdens de procedure bijvoorbeeld zijn geld naar een andere bankrekening overmaakt of onroerend goed verkoopt en aan verhaal onttrekt. Dit kan in verschillende vormen, zoals bankbeslag, derdenbeslag, beslag op een (on)roerende zaak of loonbeslag. Door onze ervaring in het beslagrecht kunnen wij snel schakelen en lukt het ons vaak om binnen 48 uur beslagverlof te verkrijgen.

FOCUS advocaten kan u ook adviseren over het voeren van een effectief incassobeleid, waardoor u zelf de juiste juridische voorbereidingen treft voor het geval het op een procedure aankomt.

Het kan ook zijn dat ten onrechte bij u beslag is gelegd, ten onrechte wordt geprobeerd een factuur bij u te incasseren of te hoge rente of kosten op u worden verhaald. Ook in dat geval kan een brief van FOCUS advocaten voor de crediteur een prikkel zijn om af te zien van het incasseren van de vordering, rente of kosten. Mocht de crediteur de incasso desondanks voortzetten, kan FOCUS advocaten voor u verweer voeren in de incassoprocedure.