advocaat

Kees Kras

E: kras@focus-advocaten.nl
T: 06-44181006
Werkzaam op vestigingen Purmerend en Zwaagdijk-Oost, kantoorhoudende te Zwaagdijk-Oost 

expertise

Financiering en zekerheden

De meeste ondernemingen maken gebruik van externe financiering. Dit kan bijvoorbeeld een rekening courant ten behoeve van werkkapitaal zijn, lease, een hypothecaire financiering voor de aankoop van vastgoed of debiteurenfinanciering (factoring). De meeste financieringen worden nog steeds verstrekt door banken, maar alternatieve vormen van financiering maken de afgelopen jaren een sterke opmars door.

Bij het verstrekken van een financiering eist de financier vaak zekerheid, in de vorm van bijvoorbeeld een pandrecht, een hypotheekrecht of borgtocht. Daarnaast worden ondernemers in de dagelijkse praktijk vaak geconfronteerd met andere vormen van zekerheden, zoals leveranciers of opdrachtgevers die een eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken bedingen, een retentierecht of recht van reclame inroepen of een bankgarantie eisen.

De advocaten van FOCUS advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren en beoordelen van financieringsvraagstukken, waaronder advies over het vestigen of uitwinnen van zekerheden. Vaak vindt dit plaats in het kader van opzegging van een kredietovereenkomst, waarbij de Algemene Bankvoorwaarden relevant zijn. Onze kennis van het insolventierecht is vaak van grote betekenis gebleken bij het adviseren en begeleiden van ondernemers bij financieringsvraagstukken.

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw financieringen of zekerheden?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.