advocaat

Kees Kras

E: kras@focus-advocaten.nl
T: 06-44181006
Werkzaam op vestigingen Purmerend en Zwaagdijk-Oost, kantoorhoudende te Zwaagdijk-Oost 

advocaat

Vincent Audiffred

E: audiffred@focus-advocaten.nl
T: 06-47759331
Werkzaam op vestiging Purmerend

expertise

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan juridisch gezien op twee manieren ontstaan: door een overeenkomst niet na te komen of op grond van de wet. Wanneer u een ander schade berokkent zonder dat u met deze ander een overeenkomst heeft, is op grond van de wet sprake van een onrechtmatige daad.

Of er aansprakelijkheid is, is van veel factoren afhankelijk. Wanneer u er niets aan kunt doen dat u de overeenkomst niet kunt nakomen, kan er sprake zijn van overmacht en is er geen aansprakelijkheid. Het kan zijn dat er geen verband bestaat tussen uw handelen en de schade. Ook in dat geval kan aansprakelijkheid ontbreken.

Is er wel aansprakelijkheid en komt de geleden schade voor vergoeding in aanmerking, dan stelt de Nederlandse wet dat enkel het geleden verlies en de gederfde winst voor vergoeding in aanmerking komen. Tenslotte kan er discussie bestaan over de omvang van de schade. Procedures over aansprakelijkheid en schadevergoeding kunnen ingewikkeld zijn en FOCUS advocaten kan u hierin bijstaan om uw kansen te optimaliseren.